Orario
Facebook Instagram Youtube

Thin Prep

To thin prep (Κυτταρολογία Υγρής Φάσης) αποτελεί μία πιο εξελιγμένη μέθοδο του συμβατικού test Παπ. Το thin prep έχει καθιερωθεί τα τελευταία τελευταία χρόνια στη Ελλάδα ως η πλέον εξελιγμένη μέθοδος του test Παπ, η οποία είναι και εγκεκριμένη από το 1996 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Η επιστημονική του ονομασία είναι Κυτταρολογία Υγρής Φάσης ενώ το Thin Prep αποτελεί εμπορική ονομασία από την εταιρεία που το έχει λανσάρει.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Η διαδικασία λήψης δείγματος του Thin Prep γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το κλασσικό τεστ Παπ. Τα κύτταρα συλλέγονται από τον τράχηλο της μήτρας με ένα ειδικό βουρτσάκι. Συλλέγονται ταυτόχρονα κύτταρα τόσο από το εξωτερικό μέρος του τραχήλου όσο και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα. Η καίρια διαφορά στη διαδικασία του thin prep με το συμβατικό τεστ Παπ προκύπτει στην μετέπειτα επεξεργασία του δείγματος. Το δειγματοληπτικό υγρό δεν τοποθετείται απευθείας στο πλακίδιο, αλλά εισέρχεται πρώτα σε φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό και ακολουθεί αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας με φυγοκέντριση. Το διάλυμα αυτό εξασφαλίζει πως τα κύτταρα που συλλέχθηκαν θα συντηρηθούν με σωστό τρόπο και θα αναλυθούν εις βάθος και διεξοδικά. Έπειτα , το τελικό τμήμα του εργαλείου που έχουν συλλεχθεί τα κύτταρα αποσπάται και τοποθετείται σε ένα φιαλίδιο με το ειδικό υγρό. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Κυτταρολογία Υγρής Φάσης.

Διαφορές thin prep και Τεστ Παπ.

Το test Παπ Υγρής Φάσης, εξασφαλίζει μία πιο εύκολη και αξιόπιστη διάγνωση του δείγματος από τον κυτταρολόγο. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως η πιθανότητα ακρίβειας στη διάγνωση του δείγματος αυξάνεται κατά 25% σε σύγκριση με το συμβατικό τεστ Παπ. Στη συνολική ακρίβεια του αποτελέσματος, τα ποσοστά εγκυρότερης διάγνωσης ξεπερνούν το 90%. Ένα ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Κάτι τέτοιο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά σε περιπτώσεις παρακολούθησης περιστατικών υψηλού κινδύνου. Ή σε περιπτώσεις με ύποπτα ευρήματα ή ανακριβείς διαγνώσεις.

Τα σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου Thin Prep είναι ότι διασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψης και τη σωστή συντήρηση τους. Eνώ αντίθετα, στο κλασσικό τεστ Παπ απορρίπτεται μεγάλη ποσότητα της δειγματοληψίας. Kαθώς δεν αναλύεται μεγάλος αριθμός δείγματος που βρίσκεται στη σπάτουλα και το βουρτσάκι. Στο συμβατικό τεστ Παπ, η απλή επάλειψη των κυττάρων στα γυάλινα πλακίδια προκαλεί ακανόνιστη επίστρωση και συχνά δυσκολεύει την αξιολόγηση στο μικροσκόπιο. Αντιθέτως, το Thin Prep προσφέρει επιχρίσματα άριστης ποιότητας . Kαθώς τα κύτταρα εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο και όχι σε συμπλέγματα, με αποτέλεσμα να φαίνονται ευκολότερα πιθανές ανωμαλίες των κυττάρων. Κατ’ επέκταση η παραπάνω διεργασία να αρωγεί τον γυναικολόγο στο να κάνει ακριβέστερη διάγνωση

Ακόμη το Thin Prep επιτρέπει τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, που τυχόν θα χρειαστούν, στο ίδιο δείγμα. Xωρίς επαναληπτική επίσκεψη και κατ’ επέκταση λιγότερη ταλαιπωρία για τη γυναίκα. Μπορεί δηλαδή ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί ανίχνευση και τυποποίηση των στελεχών του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων . Kαθώς και ταυτοποίηση χλαμυδίων και άλλων λοιμογόνων παραγόντων .

Η τακτική παρακολούθηση του γυναικολογικού συστήματος είναι η καλύτερη πρόληψη για οποιοδήποτε πρόβλημα. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο γυναικολόγο – μαιευτήρα Νικόλαο Γεωργογιάννη για έναν πλήρη γυναικολογικό έλεγχο.

Ο λόγος έγκειται στην ποσότητα του κυτταρικού υλικού που ελέγχεται. Για την ακρίβεια, στο Thin Prep ξεπλένεται μέσα σε ειδικό μονιμοποιητικό υγρό , συνεπώς ελέγχεται όλο το κυτταρικό υλικό που λαμβάνεται κατά την εξέταση. Αντίθετα,  στο συμβατικό Τεστ Παπ, ελέγχεται μόνο η ποσότητα κυτταρικού υλικού που επιστρώνεται. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει το ότι τα κύτταρα δεν επικαλύπτονται από αίμα ή βλέννα.

Το Thin Prep δεν διαφέρει καθόλου από το κλασικό Τεστ Παπ ως προς τη λήψη υλικού. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται λήψη κυττάρων από το εξωτερικό μέρος του τραχήλου άλλα και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα  της μήτρας με ένα ειδικό βουρτσάκι. Η διαφορά είναι στην μετέπειτα επεξεργασία του υλικού.

Δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς μειονεκτήματα. Το Thin Prep είναι 15-20 ευρώ πιο ακριβό από το συμβατικό και χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για την τέλεσή του.

Πέρα από τον έλεγχο για προκαρκινικά κύτταρα ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μπορεί να ανιχνεύσει τα ανθρώπινα θηλώματα, τα χλαμύδια, το ουρεόπλασμα το μυκόπλασμα, κλπ.

 

Thin Prep

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ